UNIDO en SNV: stimulering van bedrijfsleven in ontwikkelingslanden.

De VN-organisatie voor ontwikkeling van het bedrijfsleven UNIDO en de Nederlandse ontwikkelingshulporganisatie SNV tekenden vandaag een overeenkomst om zich gezamenlijk in te zetten voor betere kansen voor mensen in ontwikkelingslanden, met name op het gebied van voedselveiligheid, water, duurzame energie en ontwikkeling van het bedrijfsleven.

SNV is een onafhankelijke internationale ontwikkelingsorganisatie met bijna vijftig jaar ervaring in ontwikkelingslanden. Momenteel werkt SNV in 38 landen met teams van vooral lokale adviseurs. SNV levert advies op maat, kennis en diensten aan lokale organisaties die kunnen bijdragen aan duurzame groei in ontwikkelingslanden. De organisatie richt zich vooral op een eerlijke toegang tot basisvoorzieningen, zoals water en energie, en betere kansen op werk en inkomen.
 
Daarbij zoekt SNV voortdurend naar innovatieve en pragmatische oplossingen om op een heel fundamenteel niveau verandering te brengen in structuren die armoede in stand houden. De samenwerking met UNIDO past in deze ambitie. “De doelstelling van UNIDO om het lokale bedrijfsleven in ontwikkelingslanden te helpen is in lijn met ons werk waarin we arme boeren en kleine en middelgrote bedrijven in ontwikkelingslanden een betere toegang tot de markt willen geven. We erkennen beiden dat armoedebestrijding niet zozeer een kwestie is van ‘arme mensen helpen', maar veel meer van het creëren van mogelijkheden voor krachtige, inventieve en creatieve ondernemers en producenten“, aldus Allert van den Ham – directeur van SNV. 
 
Kandeh Yumkella , Directeur-Generaal van UNIDO: “De Nederlandse prioriteiten voor ontwikkelingssamenwerking, die zich richten op welvaart via handel en duurzame economische groei, zijn een blauwdruk voor de internationale gemeenschap. UNIDO’s mandaat ligt volledig in lijn met deze prioriteiten. Daarom zijn we verheugd om onze krachten te bundelen met SNV om zo de duurzame economie voor ontwikkelingslanden te stimuleren. Als je toegang tot duurzame energie in ontwikkelingslanden wilt vergroten, moet je dat opzetten als business model en niet uit liefdadigheid.”

UNIDO wil daarom in de toekomst nog meer samenwerkingsverbanden tussen NGO’s, kennisinstellingen, overheden en het Nederlandse bedrijfsleven afsluiten. 
 
 
 

You are here

Share